Vi tror på morot – inte piska

Vi tror på morot – inte piska

Solen lyser högt på majhimlen och EU-valrörelsen är i full gång. Vad som är unikt med EU-valet 2019 är hur högt klimatfrågan står på agendan. Det är inte konstigt med tanke på hur akut den är. Klimatfrågan är viktig och behöver prioriteras högre än vad den gör idag.

Klimatfrågan är global och löses också bäst på ett globalt plan. Sverige ligger i framkant när det kommer till klimatfrågan men det räcker inte med att jobba med den nationellt. Sverige utgör en promille av världens utsläpp vilket betyder att vi ensamt inte kommer att kunna lösa klimatkrisen utan alla världens länder måste samarbeta. Vi gör störst skillnad när vi får med resten av EUs medlemsländer och lyckas sätta press och hjälpa länder utanför unionen att minska deras utsläpp. EU är otroligt viktigt för att Sverige ska kunna påverka på riktigt för att minska utsläppen.

Många partier pratar om hur lösningarna ligger i straff och förbud. Det handlar om skatt på flygplan, gemensam bränsleskatt och kärnkraftverksförbud. De reformerna slår hårdare mot de som har en lägre inkomst och har dessutom en mycket begränsad påverkan för utsläppen. Lösningar som kärnkraftsförbud bidrar dessutom till att öka utsläppen eftersom att billiga energikällor som kolkraft används för att täcka energibehovet när kärnkraften försvinner.

För att lösa klimatfrågan behöver vi skapa större incitament för att välja klimatsmarta alternativ. Vi behöver premiera företag som jobbar klimatsmart genom skatteavdrag för klimatkompenserande åtgärder.  

Ett annat sätt att effektivt minska utsläppen är också att utvidga EUs utsläppshandel till att omfatta fler sektorer. EUs utsläppsrätter är ett bra system eftersom att det sätter ett tak på hur mycket som får släppas ut och reglerar priset utifrån efterfrågan. Genom att koppla samman EUs utsläppssystem med andra system kan det få ännu större effekt. EUs utsläppshandel behöver också skärpas utan att riskera att utsläppen flyttar till andra länder.

Frihandel är en grundläggande förutsättning för att sprida klimatsmarta innovationer. Utan frihandel blir klimatsmarta innovationer dyra i den mån att man inte utnyttjar dem. Om människor inte använder klimatsmarta alternativ kommer vi inte komma långt i att lösa klimatfrågan. Frihandel gör priser på produkter lägre och gör klimatsmart teknik tillgänglig för fler att använda. Det gör det möjligt för fler att ha råd att vara klimatsmarta.

Klimatfrågan är akut och därför måste vi ha effektiva lösningar. Moderaterna har betonat vikten av effektivitet i klimatarbetet. Vi måste prioritera de åtgärder som gör störst skillnad eftersom att resurserna är begränsade. Dyra och ineffektiva klimatåtgärder fyller ingen större funktion mer än att de är symbolpolitiska. För att få länder med stora utsläpp att följa vårt exempel behöver vi ha en klimatpolitisk som effektivt och snabbt minskar utsläppen samtidigt som vi bibehåller en hög ekonomisk tillväxt och en bra välfärd.


Arba Kokalari, fjärde plats på Moderaternas lista till EU-parlamentet

Olivia Bergström, 1:a vice distriktsordförande i MUF Uppsala

Josefin Wicklund, ledamot i rikskommittén för Moderat skolungdom

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *