Henrik Dalgard: Tänt var det här!

Henrik Dalgard: Tänt var det här!

Under den övervägande delen av mänsklighetens historia har människan levt i mörker och under miserabla förhållanden. Vi levde i fattigdom, under hotet att inte få mat för dagen och under en ständig rädsla för våld och förföljelse. Mörkret och misären var något som människan gjorde allt för att undfly, hennes levnadssätt, hennes relationer, allt organiserandet i ett försök att fly från mörkret.

Låt oss spola fram bandet tills idag då en stor del av mänskligheten lever i vad som skulle kunna liknas vid ett materiellt himmelrike. Mat finns i överflöd, vår tillvaro lyses upp av allt ifrån gatlyktor, ljuset från skyskrapor och skenet från datorskärmar. Människan har med andra ord gått från att i stort sett inte ha någonting till att leva i materiellt överflöd. Vad är det då som förändrades?. Varför levde människan i mörkret under så långt tid för att sedan på bara några generationer ta steget ut ur det?

Svaret på den frågan går att finna i slutet på 1700-talet och upplysningen. Människan gick från att värdera övernaturlig tro och gruppens intressen till att värdera individuell anatomi, rationalitet och skaparkraft. När väl det synsättet hade etablerats sprängde människan alla tänkbara gränser. Människan började på allvar använda sin rationalitet för att förändra världen runt omkring sig. Hon uppfann, upptäckte och började tänkte i nya banor. Hon tog helt enkelt tag i sitt liv och tog steget ut i mörkret. Det vi måste komma ihåg är allt det som gör dagens liv så värt att leva – alla skyskrapor, mobiler, bilar, flygplan – allt detta har skapats av människor. Människor som har vågat att tänka nytt och tagit steget ut i det okända.

Igår var det Earth hour. Människor släkte sina ljus för att tillfälligt återigen leva i mörker. Det görs som bekant för att uppmärksamma de utmaningar på miljöområdet som mänskligheten står för. Vad som dock är viktigt att tänka på är att klimatet inte kommer räddas av nedsläckta ljus. Klimatet kommer räddas av just det som gjorde att människan var kapabel att ta steget ut ur mörkret – hennes intellekt och skaparkraft. Klimatet kommer helt enkelt räddas av nya uppfinningar, ny teknik och nya tankesätt – av människor som tänder ljus istället för att släcka dem.

Av Henrik Dalgard

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *