Säg nej till vårdskatten!

Säg nej till vårdskatten!

Att den svenska sjukvården befinner sig i en kris är ingen hemlighet. Långa köer, bristande resurser och byråkrati är bara några av de problem som sjukvården står inför. I allt detta har privat vård och privata sjukförsäkringar varit en väg ut. När det offentliga fallerat i sitt åtagande har människor haft möjligheten att vända sig till privata utförare för hjälp, fram tills nu. Det vårdskatteförslag som regeringen med stöd av Vänsterpartiet presenterat har till syfte att förmånsbeskatta den vård och sjukförsäkring som anställda får av sin arbetsgivare vilket kommer leda till en rad negativa effekter.

60 procent av Sveriges företag köper privat vård åt sina anställda. Det är med andra ord inte ett fåtal storföretag regeringens förslag kommer att drabba, det är majoriteten av alla företag på den svenska arbetsmarknaden. Förslaget minskar incitamenten för alla de företag som vill köpa vård och sjukförsäkringar till sina anställda. Många stora företag har redan avstått från att teckna nya sjukförsäkringar i och med regeringens förslag. I en tid när den offentliga sjukvården fallerar måste det offentliga och privata samarbeta, inte motarbeta varandra.

Förslaget minskar inte enbart incitamentet för arbetsgivare att köpa vård, det är också en direkt attack mot en av individens mest fundamentala drivkrafter, att förbättra sin situation i livet. Att få tillgång till en privat sjukförsäkring i och med ett nytt jobb kan underlätta för många som tidigare haft problem med sjukdom. När man slipper oroa sig för att få vård i rätt tid blir det mycket lättare att hantera vardagen och man kan känna att livskvalitén höjs. När regeringen med förslaget om vårdskatt gör det svårare för människor att få tillgång till denna trygghet misslyckas de med en av sina mest centrala uppgifter. Politiken ska arbeta för att förbättra människors liv, inte försämra dem.

De argument som hörs från vänsterkanten om att det bara är höginkomsttagare som får tillgång till privata sjukvårdsförsäkringar är också helt felaktiga. Av alla de som har får tillgång till en privat sjukförsäkring genom sin arbetsgivare är hälften låg- och medelinkomsttagare. Regeringens förslag slår alltså minst lika hårt mot de med låga inkomster som de med höga. Egentligen spelar inkomst dock inte någon roll. Människor ska oberoende om de är rika eller fattiga alltid få möjligheten att förbättra sin lott i livet utan att politiker lägger sig i.

Det är helt enkelt svårt att se något positivt med vårdskatteförslaget. Det minskar incitamenten för företag att köpa vård åt sina anställda, det försvårar människors strävan att förbättra sina liv och det slår hårt mot låg- och medelinkomsttagare. Det är med andra ord ett förslag som inte får röstas igenom.

 

Författare:
Matilda Ekeblad, Distriktsordförande MUF Östergötland
Markus Konow, 1:e vice distriktsordförande MUF Östergötland
Henrik Dalgard, 2:e vice distriktsordförande MUF Östergötland

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *