Max Tegmark: Liv 3.0

Max Tegmark: Liv 3.0

Diskussionen kring artificiell intelligens får idag väldigt lite plats i samhällsdebatten. Det har även varit en fråga som för mig tätt sig allt för teknisk, utopisk, ja helt enkelt för irrelevant jämfört med mer dagsaktuella frågor som integration eller samhällsekonomi. Den åsikten har jag snabbt kommit att få äta upp. En orsak till detta har varit läsningen av Liv 3.0 av Max Tegmark, en bok jag motvilligt tog mig an men snart fängslades av.

Max Tegmark har i och med sin bok lyckats med något väldigt svårt. Han har skrivit en bok om ett komplext och tekniskt ämne och lyckats göra den relevant för i stort sätt alla grupper. Oavsett om du är AI-forskare, ekonom eller samhällsvetare är liv 3.0 en bok som kommer ge dig många värdefulla insikter och framförallt, starta en hel del nya tankegångar. Det var även just det som var syftet med hela boken. För att låna Tegmarks ord är diskussionen kring artificiell intelligens allt för viktig för att överlåtas till en enda fakultet. Det krävs att olika människor med olika typer av kunskaper och erfarenheter tillsammans för diskussionen framåt.

Från mitt mer samhällsvetenskapliga perspektiv är det främst tre lärdomar jag tar med mig från boken. Den första är hur viktigt det är att diskussionen kring artificiell intelligens får en större plats i samhällsdebatten. Utvecklingen och förbättringen av AI kommer påverka vårt samhälle i minst lika stor grad som dagens teknik har gjort. Låt oss spola tillbaka bandet till tidigt 1900-tal. Ingen hade då kunnat föreställa sig att vi idag skulle ha tillgång till allt det välstånd vi har idag. Att vi skulle kunna ta oss till andra sidan jorden på ett dygn, att vi skulle kunna kommunicera med människor från alla olika världsdelar eller att vi skulle ha tillgång till all värdens information genom en liten apparat i våra fickor. Lika mycket som dagens teknik har förändrat samhället sedan 1900-talet kommer utvecklad AI förändra det samhälle vi ser idag. Självkörande bilar, en oändlig välståndsökning, och nanoteknologi är bara några av de saker som utvecklad AI kommer att förse oss med.

När en sådan stor förändring bara är några decennier bort måste frågan diskuteras och debatteras för att lösa de utmaningar som kommer uppstå. För de kommer finnas utmaningar. Behöver utvecklingen av AI några regleringar eller begränsningar? Bör AI användas inom alla olika områden i samhället, är det exempelvis etiskt att AI används inom rättsväsendet eller militären? Vad kommer hända med alla de människor vars jobb rationaliseras bort på grund av den nya tekniken? Dessa är bara några av de frågor som utvecklingen av AI kommer ge upphov till.

Det andra som jag tar med mig från boken är en stärkt övertygelse om hur viktig diskussionen kring ideologi och filosofi är inom politiken. Utvecklingen av AI kommer ha avsevärt olika effekter beroende på vilka värderingar vårt samhälle är organiserade efter. Tänk er hur exempelvis hur ett land som Sverige där statens makt inte är starkt begränsad skulle påverkas av utvecklingen av ett superintelligent övervakningssystem. Då skulle vi troligtvis sitta och läsa 1984 och drömma oss bort till den dystopi som George Orwell beskriver där.

När utvecklingen gått så långt att vi är kapabla att skapa system som är medvetna kommer en rad nya problem att uppdagas ? Vilka rättigheter ska sådana system ha? Eller viktigare, vilka värderingar ska vi programmera i sådana system? En sak är säker och det är att vårt samhälle kommer se annorlunda ut beroende på om ett superintelligenta medvetet datasystem utgår från att den negativa friheten ska gå före allt annat eller om frasen ”från var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” ska vara vägledande. För att dessa frågor ska kunna besvaras behöver diskussionen om ideologi och politisk  vara något som ständigt diskuteras i den politiska debatten och inte prioriteras bort som något irrelevant.

Liv 3.0 väcker inte bara tankebanor om framtidens problem och utmaningar, det viktigaste som jag tar med mig från boken är en stärkt tro på människans rationalitet och förmåga att lösa problem bättre än politikens förbud och regleringar. Tegmark beskriver i slutet av boken hur han och hans kollegor först togs emot av politiken när de började lyfta frågan om AI.  Det är en beskrivning om politikens men även andra delar av samhällets ignorans och skepsis mot frågan. Tegmark och hans kollegor gav sig dock inte där. De startade en stiftelse med syfte att opinionsbilda och sprida information om vikten kring en diskussion om AI. De fick världsledande personer från olika branscher, däribland Elond Musk att donera pengar och delta i projektet. Idag är deras stiftelse världsledande och delar ut anslag till forskare inom alla olika typer av fakulteter som forskar på en säker utveckling av AI.

En handfull personer kunde enbart genom debatt, diskussion och det fria utbytet av idéer med andra människor uppnå mer än vad politiken ville eller kunde göra. Oavsett om det handlar om AI, miljö, ekonomi eller något annat ämne är det alltid viktigt att hålla i huvudet att det är entreprenörer, företagsledare och forskare som för samhället framåt, inte byråkrater på en myndighet.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *