Matilda Ekeblad: Därför marknadsekonomi

Matilda Ekeblad: Därför marknadsekonomi

Ekonomisk frihet för mig handlar primärt om att din bakgrund inte ska hämma dig eller dina mål, det ska inte spela någon roll var du kommer i från. Ekonomisk frihet för mig handlar om att du är kapabel att nå mål, att skapa det liv som du vill leva. Ekonomisk frihet kan vara att kunna köpa vad man vill utan att behöva kolla på prislappen men det kan också vara att kunna jobba 70% för att ha tid för annat men ändå klara av att betala hyran. Det kan handla om att bli miljonär innan man fyllt 30 men det kan också vara att man äntligen kan få ett hyreskontrakt för att man betalat av sina skulder. Det är just det här ekonomisk frihet för mig handlar om, att det bara är du själv som sätter dina mål och gränser. Saknade eller avsaknad av pengar ska aldrig hindra dig från att göra det du vill.

Pengar behöver inte göra dig lycklig men jag anser att det är ett bra hjälpmedel. Det handlar inte om  att alla ska vara miljonärer – det handlar om att att alla ska kunna tjäna så pass mycket att man inte  ska behöva vara beroende av någon annan. Det handlar om att bryta bidragsberoende och det handlar om att göra rätt för sig och det handlar om att kunna ta hand om sig själv och kanske sin familj. 

Jag tycker att ekonomisk frihet också är särskilt viktigt när det kommer till jämställdhet och feminism. Lika möjligheter men inte nödvändigtvis samma utfall. När vänstern anser att feminism är kvotering och höjda bidrag så tycker jag att det är rätt att högern pratar om ekonomisk frihet genom sänkta skatter; att man aldrig ska behöva känna sig tvingad att stanna i ett förhållande på grund av ekonomi, eller snarare bristen på egen ekonomi. När vänstern pratar om höjda skatter på sparande, ska vi återigen prata om vikten av ekonomisk frihet och att alla ska kunna spara ihop till ett ”fuck-off-kapital” för att veta att de kan dra om de behöver. Ekonomisk frihet är alltid väldigt viktigt men jag anser att det är extra viktigt när vi pratar jämställdhet i allmänhet och feminism i synnerhet. 

Jag anser att ekonomisk och individuell frihet hänger ihop, framförallt anser jag att det spelar roll när man pratar om marknadsekonomi som system. Marknadsekonomi handlar om mer än ett ekonomiskt system. Det handlar om fria individer som fritt får äga, det handlar om fria individer som är fria att skapa, sälja och köpa. Marknadsekonomi föder vilja, driv och nyfikenhet och det är framförallt det som för ett samhälle framåt. Det skapar inte bara välstånd i form av kapital utan skapar ett mervärde för människan vilket jag tror är viktigt, framförallt när vi lever i ett samhälle där det högsta målet och kanske meningen med livet är att ”självförverkliga” sig själva. 

Kritik från vänstern handlar ofta om att det skulle gynna de redan privilegierade människorna i samhället medan jag menar att det är marknadsekonomi som lyfter människor bort från utanförskap. Marknadsekonomi skapar inte brödköer eller arbetslöshet utan låter utbudet och efterfrågan få styra. Det är marknadsekonomi och ekonomisk frihet som kan lyfta invandrarkvinnan från utanförskapsområdet och bidragsberoendet – inte planekonomi eller bidrag.

Jag som själv har ett stort i intresse i sjukvårdsfrågan pratar gärna om vad marknadsekonomin kan göra just för sjukvården. Idag, i och med att det är landsting/regioner som står för stort sett all vård, så anser jag att det är inslagen av planekonomi som skapar de allra största problemen. Ett tydligt exempel på att sjukvården styrs som en planekonomi är bristen på förmåga att möta det växande behovet av olika typer av vård som resulterar i långa vårdköer. Idag kan vi till exempel inte möta efterfrågan på Barn och ungdomspsykiatri, köerna växer sig så långa att människor idag faktiskt dör i väntan på att få vård i välfärdssamhället Sverige. Sjukvårdspersonal arbetar idag kanske hårdare än någonsin men produktiviteten minskar. Vi har hamnat i ett system där man bortser från patienten och allt styrs istället av finansplaner och politiker. Missförstå mig rätt, effektivisering och att få så mycket vård för så lite resurser som möjligt är eftersträvansvärt men idag handlar det om att vi ska bota så många som vi fått pengar för inom ramen för vad våra regionpolitiker har bestämt i en plan inte vad marknaden efterfrågar. 

Vi ser idag de positivt inslagen som marknadsekonomi kan ge sjukvården framförallt i form av innovation och teknik. Vi har Dr Watson som kan vara ett komplement och hjälpmedel till sjukvårdspersonalen. Vi har smartwatches som kan mäta en människas blodtryck och puls dygnet runt – året runt och larma om något avviker från det normala. Vi har olika typer av hjälpmedel som möjliggör egenvård i hemmet så att sjukhusinläggningarna kan minska. Vi har appar som Kry och Min Doktor där du inte behöver lämna hemmet för att få hjälp till ditt sjuka barn. Vi har KBT-behandlingar på internet för de som inte riktigt vågar ta steget och knacka på psykologens dörr. Inget av det här kom till genom att staten bestämde det. Det som alla de här innovationerna har gemensamt är att de är skapade och utvecklade av fria individer med målet att göra samhället ännu lite bättre för människan att leva i. Marknadsekonomi fungerar och om man vill leva i ett modernt samhälle som utvecklas, även där staten är med och styr, så krävs det mer marknadsekonomi inte mindre. 

Det är inte bara bra med marknadsekonomi för att det har positiv inverkan på samhällsekonomin utan också för att det är rätt. Människor är kapabla att äga och framförallt kapabla att skapa och då ska inte system hindra dem. Ekonomisk frihet och marknadsekonomi är grunden för mitt politiska engagemang. Marknadsekonomi för att det är ett system som låter människor äga och skapa, ekonomisk frihet för att människan aldrig ska behöva vara beroende av varandra. Jag tror på människan, jag tror att den i grunden är god och jag tror framförallt att människan kan bestämma över sitt eget liv och då behövs båda de här två. Ingen ska behöva födas i utanförskap och känna att man inte kan ta sig där i från. Samma möjligheter, för det ska inte spela någon roll var du kommer i från det som spelar roll är var du ska och då ska inte system hindra dig. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *