Lisa Johansson: Därför liberalkonservatism

Lisa Johansson: Därför liberalkonservatism

Det är en konst att blanda olika ideologier. Ideologier är grunden och mallen för hur ett land förhålls till politisk styrning såväl som sociala normer. Ideologier är ofta en fantasibild mer likt en slags utopi och har en tendens att fungera bättre i teorin än i den faktiska praktiken. Tricket för att komma så nära sin utopi som möjligt är att kompromissa. Plocka godbitarna från olika ideologier och lämna kvar radikaliteten.

Definitionen av liberalism är en politisk lära som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri. Det innebär just att människan ska vara fri från stat, tvång och dylikt. Definitionen av konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system. Lite status quo varning.

Så varför blanda just konservatism och liberalism? Två ideologier som i historien har krigat mot varandra. Varför har man blandat två ensamt stående fungerande ideologier och bildat en ny ideologi? Anledningen är simpel, de kompletterar varandra och de fungerar tillsammans. Konservatismen står för mycket som liberalismen predikar såsom mindre makt åt staten, marknadsekonomi och en generell frihet. De politiska budskapen i de båda ideologierna är snarlika. Det som kompletterar dem är de sociala och moraliska spektrumen. Det kan ofta finnas en avsaknad av förståelse för människor utöver sig själv inom liberalismen, en självklar effekt av att individen ligger i fokus och synen på individ ofta landar i en själv. Konservatismen lägger mycket värde i familj andra medmänniskor och det finns en oskriven moral som en konservativ bör följa.

Ett väldigt konkret exempel på liberalkonservativ politik är hur Sverige sköter skolor. Enligt liberala andar så kan man öppna en skola och erbjuda lärdom för intresserade elever. Flera personer kan öppna olika skolor för att elever ska kunna välja vilken skola som passar dem bäst. Det finns dock människor som vill gå på den skolan som kommunen erbjuder av ekonomiska eller praktiska skäl. Valmöjligheten finns och då är det fritt fram att följa den vägen, trots att den radikala liberalismen inte står bakom den typen av statlig hjälp. Konservatismen försummar inte liberalismens praktiska politik utan den tonar ner dess radikala teorier.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *