Låt människan bestämma över döden

Låt människan bestämma över döden

Från att vi är unga lär vi oss att vi äger oss själva och våra kroppar. Det är en princip som oftast respekteras både i lagstiftning och hur man är mot varandra. En princip som är värd att värna. För Moderata ungdomsförbundet i Stockholm är vikten av att bestämma själv en prioritet i all vård. Ges en patient rätt förutsättningar för att göra ett medvetet val om att avsluta sitt liv så måste det respekteras. Därför anser vi att aktiv dödshjälp bör legaliseras.

Assisterat självmord, ofta kallat dödshjälp, är idag endast lagligt i ett fåtal länder. Däribland Nederländerna, Belgien och Schweiz och de amerikanska delstaterna Oregon och Washington. Gemensamt för alla dessa länders lagstiftning är de höga kraven för att få tillgång till aktiv dödshjälp. Det ställs krav på att du ska vara terminologiskt sjuk med en utsiktslös prognos som medför outhärdligt lidande eller är orimligt livsbegränsande. De här kraven sammanlagt med de omfattande psykiska utredningar som måste göras säkerställer att personen som ansöker om assisterat självmord gör ett medvetet val.

I Sverige är assisterat självmord som känt förbjudet. Det här gör att folk med allvarliga fysiska åkommor inte har möjligheten till en smärtfri död, utan måste i värsta fall lida under ofattbar lång tid. Det är ovärdigt ett samhälle som anser den enskildes rätt till sin egen kropp vara självklar.

Förbudet mot dödshjälp fyller inte heller sitt syfte i att förhindra självmord, utan tvingar de som hade velat få assisterat självmord till plågsamma och råare metoder för att ta sitt liv vilket är en tragedi. Motståndare till legalisering vill hävda att just en legalisering skulle medföra en drastisk ökning i antalet begångna självmord. Det är dock inget man hittar belägg för i statistiken om man jämför Sverige med länder som har legaliserat dödshjälp. I Sverige sker det fler självmord per invånare jämfört med till exempel Nederländerna och Schweiz. Slutsatsen att dra av det är huruvida dödshjälp är legaliserat eller inte inte har någon påverkan på det totala antalet självmord.

Ett argument som brukar användas för att förklara varför assisterat självmord skulle vara omoraliskt är att det strider mot vårdens syfte. Vården ska rädda människor, inte döda dem. Det argumentet faller dock om man tar i beaktning att vården ska minimera lidande och respektera patientens vilja. Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) medger endast vårdens rätt att ta beslut å patientens vägnar då dennes vilja inte kan konstateras. De rimmar dåligt med förbudet mot aktiv dödshjälp.

I grund och botten handlar en legalisering av aktiv dödshjälp om mänsklig värdighet och integritet. De vars vardag utgörs av outhärdligt lidande måste få behålla sitt självbestämmande och själva få avgöra sitt öde.

Carl Nordblom, ordförande för MUF Stockholm

Joanna Lewerentz, vice ordförande

Olof Peterson , ledamot i distriktsstyrelsen

Sissela Nordblom, ledamot i distriktsstyrelsen

Hugo Laigar, ledamot i distriktsstyrelsen

Nils Annink, ledamot i distriktsstyrelsen

Carl Gustav Pfeiffer, ledamot i distriktsstyrelsen

Rebecca Nordin Vainio, ordförande för MSU Stockholm

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *