Henrik Dalgard: Varför mår vi egentligen dåligt?

Henrik Dalgard: Varför mår vi egentligen dåligt?

Ungas psykiska ohälsa är idag ett ämne som fått en krisstämpel. Under de senaste tio åren har ungas psykiska ohälsa fördubblats och partier både från vänster och höger kastar fram pengar och reformförslag. Något som dock allt för sällan diskuteras är de bakomliggande faktorerna bakom problemet. Som med vilket problem som helst måste först de bakomliggande faktorerna identifieras för att vi ska få den förståelse som krävs för att kunna formulera en lösning på problemet och inte bara lindra blödningen. Det här kommer med andra ord inte vara en text om psykiatriska ambulanser och fler skolkuratorer. Det kommer vara en text om hur dagens samhälle och idéströmningar påverkar oss, men även om vad det egentligen är som driver oss människor och ger oss mening.

Idag får vi i västvärlden ständigt höra om en värld i brand. Våra politiker och opinionsbildare berättar om brinnande bilar, systemkollaps och ett samhälle som håller på att dras isär. Och ja visst vårt samhälle har sina problem, men världen brinner inte! Den tidpunkt i historien som vi idag är befinner oss i är den bästa som någonsin skådats, och pilen pekar fortsatt uppåt. Nästan varje mätbar parameter visar idag på en positiv utveckling. Lönerna för allas samhällsklasser stiger, låg och undre medelklass krymper, vi lever längre, vi riskerar i mindre grad att drabbas av sjukdomar, våra liv är säkrare, vi släpper ut mindre och mindre koldioxid, vi förbrukar mindre och mindre material. Den här texten skulle i stort sätt kunna bestå av en uppräkning över olika saker som bara blir bättre. Så rent objektiv, vad har vi egentligen att må dåligt över?

Problemet är att lycka inte är någonting objektivt, det är något subjektivt. Lycka påverkas av   det vi hör och ser runt om kring oss. När politiker och opinionsbildare svartmålar det samhälle vi lever i påverkar det oss, och inte i den positiva riktningen. Det är dock inte bara politiker som för denna negativa retorik. I undersökningar där befolkningen får svara på frågan ”Om du tycker samhället är på väg åt rätt håll” svarar en förkrossande majoritet att samhället är på väg åt just fel håll. Om du som ung växer upp med denna retorik kring dig. Om du ständigt får höra detta från föräldrar, från kompisar, från lärare, från politiker och opinionsbildare på TV kommer din sinnesstämning troligtvis inte vara så positiv.

Roten till den psykiska ohälsan är såklart inte bara negativ retorik utan något djupare, den brist på personlig mening som finns idag. I tv-serien Rick and Morty handlar ett avsnitt om varelser som kallas för Meeseeks. Meeseeks föds med ett syfte, att uppfylla en människas önskan, sedan så slutar de existera. Ibland kan jag känna att vi idag beter oss lite som Meeseeks. Vi är nästan sjukligt fokuserade vid andra människor. Vad de gör, hur de är och vilka åsikter de har. Vi ser våra bekantas felfria liv på sociala medier och drömmer oss bort till hur det vore om man levde som John Olsson i Marbella. Det vi dock glömmer bort är oss själva. Vi glömmer bort våran egen strävan efter personlig mening.

Det som skiljer oss människor från andra arter är vår förmåga att skapa mening från i stort sätt ingenting. Människor skulle kunna beskrivas som ett gäng molekyler som flyger genom rymden. Vi är dock också varelser som genom evolutionen fått förmågan att tänka abstrakt, fått förmågan att formulera egna teser och syften som går före våra biologiskt betingade drifter. Oavsett om det handlar om kärleken till ett fotbollslag eller en politisk övertygelse så formulerar vi människor våran egen personliga mening som gör just vårt eget liv värt att leva. Vad händer då om vi som idag slutar tänka på oss själva, om vi enbart fokuserar på vad andra människor tänker och gör? Då skapar vi inte mening som är designad utefter våra egna önskemål utan efter andras. Om du lever ditt eget liv utifrån andras människors preferenser kommer det kännas fel. Det kommer kännas som du inte vet vart du är på väg, som om att allt du gör inte har någon som helst betydelse. Och det är just för att det du gör inte är baserat på vad just du vill utan vad någon annan vill.

Vi unga har alltså växt upp i ett samhälle där de flesta runt om kring oss alltid lyfter fram varje uns av negativitet, trots allt annat fantastiskt som sker runt omkring oss. Vi har varit nästan sjukligt fixerade vid vad andra människor säger, tycker och gör. Så fixerade att vi glömt bort vad vi själva vill. Om vi växt upp på det sättet är det inte konstigt att många av oss mår dåligt.

Den här texten syfte har främst varit att problemformulera. Jag skulle dock avslutningsvis vilja komma med en enkel uppmaning. Skit i vad andra tycker. Skit i allt svartmålande och vad andra personer säger att ni ska göra. Tänk på vad just ni vill och skapa er egen mening. Då kommer troligtvis livet bli ganska bra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *