Henrik Dalgard: Går det att vara bombhöger som liberal?

Henrik Dalgard: Går det att vara bombhöger som liberal?

Just interventionism är något som liberaler nästan ryggradsmässigt tar avstånd ifrån. Det sägs att militära interventioner går emot allt mot vad liberalismen står för och jag har själv knappt mött någon liberal som exempelvis var för invasionen av Irak eller Afghanistan. Är det dock den ända hållningen det går att ha som liberal? Är liberalismen som ideologi helt oförenlig med interventionism. Svaret på den frågan är nej, liberalismen legitimerar inte bara interventioner utan man skulle även kunna gå så långt som att säga att liberalismen anser det vara en moralisk skyldighet att lägga sig i andra länders angelägenheter vid specifika tillfällen.

Först och främst bör ordet ”liberalism” avgränsas för att den här texten inte ska bli allt för lång. Jag kommer som vanligt när jag pratar om liberalism åsyfta den idétradition som personifieras av de teorier som John Locke, Thomas Jefferson och Robert Nozick lade fram, med andra ord den klassiska liberalismen. Så ni som redan sitter och viftar med en bok av John Stuart Mill och hävdar att jag har fel kan lägga ned den.

För att motivera varför en militär intervention i ett annat land kan vara legitim kommer jag använda mig av John Locke. Det som John Locke är mest känd för är hans i ide om naturtillståndet. Ett tillstånd som existerade innan några stater eller organiserade sammanslutningar styrde över individen. I naturtillståndet har människan vissa okränkbara rättigheter, det som Locke kallade för naturliga rättigheter. Dessa är rätten till liv, rätten till sin egendom, rätten att försvara sitt liv och sin egendom och rätten till revolution. Locke beskrev att om människan inte kränker någon annan individs naturliga rättigheter får hon göra precis vad hon vill. Det Locke dock inte är så känd för är hans teori om krigstillståndet. Om en individ som befinner sig i naturtillståndet kränker en annan individs rätt till liv försätts de både i ett krigstillstånd där den individ som blivit utsatt för kräkningen har rätt att ta till det våld som krävs för att försvara sitt liv. Det är dock inte enbart den individ som blivit utsatt som har rätt att göra detta utan Locke beskriver även hur andra individer har rätten att ingripa för att skydda den utsattes rätt till liv. För att citera Locke exakt:

The state of war is a state of enmity and destruction. So when someone declares by word or action—not in a sudden outburst of rage, but as a matter of calm settled design—that he intends to end another man’s life, he puts himself into a state of war against the other person; and he thereby exposes his life to the risk of falling into the power of the •other person or anyone that joins with •him in his defence and takes up his quarrel. For it is reasonable and just that I should have a right to destroy anything that threatens me with destruction, because the fundamental law of nature says that men are to be preserved as much as possible, and that when not everyone can be preserved the safety of the innocent is to be preferred. ·In line with this·, I may destroy a man who makes war on me or has revealed himself as an enemy to my life, for the same reason that I may kill a wolf or a lion; because such men are not under the ties of the common law of reason, have no rule except that of force and violence, and so may be treated as beasts of prey—dangerous creatures that will certainly destroy me if I fall into their power.

Just resonemang likt dessa som utgår från naturtillståndet kan vara svårt att applicera på dagens värld och politiska problem. Dock fick Locke en kritik mot sin teori, och hans svar på den kritiken är högst relevant när det kommer till frågan om interventionism. Den kritik som han fick var att det vi hans tidpunkt i historien och även i vår, inte fanns någon som befann sig i naturtillståndet och att Lockes teorier därmed inte var applicerbara på samhället. Lockes svar på detta var att de som befinner sig i naturtillståndet är diktatorer. Diktatorer lyder inte under någon rättsstat, de handlar fritt och gör som de behagar och lyder enbart under naturrätten. En diktator som kränker sin befolknings rätt till liv som exempelvis Assad gör idag i Syrien försätter sig därmed i ett krigstillstånd och det blir därför legitimt att använda det våld som krävs för att stoppa rättighetskränkningen.

Utifrån Lockes teorier kan man med andra ord säga att det faktiskt är legitimt att kalla sig bombhöger som liberal. Dock kan man, även om jag väldigt gärna skulle vilja det, inte enbart förhålla sig till politisk teori. Speciellt när det kommer till militära interventioner krävs det även en hel del pragmatiskt tänkande. Ibland kan det vara så att ett invasion av ett land leder större rättighetskränkningar än om invasionen skulle utebli. Invasionen av Irak kan fungera som ett exempel på detta. Att det var legitimt att avsätta Saddam Hussein tror jag de flesta förutom de mest isolationistiska libertarianer skulle hålla med om. Problemet med invasionen var det praktiska utförandet där man förenklat kan säga att den USA ledda koalitionen avsatte Hussein, byggde en vallokal i en bombkrater och lämnade landet. Följden av detta var att det vakuum som Hussein lämnade efter sig fylldes av andra krafter som var minst lika hemska som Hussein själv. Irakkriget var såklart långt ifrån så enkelt som det jag beskrev ovan. Vid varje intervention finns det hundratals kanske tusentals faktorer som måste tas i beaktande Det krävs att alla experter som finns tillgängliga kombinerar sitt kunnande för att en intervention ska lyckas.

Den här texten skrev jag som reaktion på händelserna i Syrien under den gångna veckan. Något som är tydligt är att det liberala lägret är splittrat i frågan om vad som ska göras, eller om något ska göras över huvud taget. Jag skulle hävda, precis som jag beskrivit frågan att en militär intervention i Syrien är förenlig med liberalismens principer. Det är dock också viktigt att påpeka att frågor likt dessa aldrig är enkla. Från det konservativa lägret hörs röster som menar att det enda som krävs är en militär invasion och sedan kommer allt vara guld och gröna skogar. Konflikter likt den i Syrien går dock inte att lösa på 140 tecken. Ryssland inblandning i Syrien kommer inte få ett slut när en viss såpopera kändis skriver att det kommer nya smarta missiler mot Syrien. Det som krävs är att dessa frågor hanteras av experter, hanteras av de som verkligen är insatta i situationen och kan göra skillnad. Frågor likt dessa kan oftast lösas ganska enkelt i teorin, men det är aldrig så enkelt i praktiken.

One Reply to “Henrik Dalgard: Går det att vara bombhöger som liberal?”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *