Henrik Dalgard: Det är dags att konservativa slutar referera till Hayek

Henrik Dalgard: Det är dags att konservativa slutar referera till Hayek

Liberaler och konservativa har genom århundradena varit i ständig opposition mot varandra. De har bråkat om kyrkans roll i människors privatliv, om frihandel, kvinnors rättigheter och en rad andra frågor. Det finns dock en teori som både konservativa och liberaler ständig lyfter fram i den politiska debatten – teorin om den spontana ordningen. Det konservativa dock inte inser är att referenserna till Hayek och den spontana ordningen blottlägger ett av de mest centrala felen i den konservativa ideologin.

Det centrala i Hayeks teori är hur komplexa system, institutioner, företag och värderingssystem växter fram spontant. Han beskriver hur människor genom sitt handlande förmedlar mängder med information och när människor agerar tillsammans kombineras all den informationen och alla dessa komplexa system växer fram på vad man skulle kunna beskriva som ett evolutionärt sätt. Hayek menar därmed att de rådande systemen vi ser i samhället idag just är produkten av den spontana ordningen, att det utvecklats under hundratals år och att en enorm mängd kunskap som förmedlats genom människors handlande ligger inbäddade i systemen. Han beskriver vidare att människan därmed ska vara försiktig med att förändra dessa systemen då de innehåller så mycket information som en generations människor omöjligen kan inneha på egen hand.

Just den spontana ordningen är grunden till hela det konservativa tankesättet. Konservativa beskriver dagligen hur institutioner som kyrkan och värderingssystem som kristendomen eller judendomen är fundamentet för den västerländska civilisationen. De beskriver hur det inom exempelvis inom kristendomen finns så mycket information om hur vi människor ska leva som de omöjligen skulle kunna inneha om det inte vore för just detta uråldriga värderingssystem. Slutligen beskriver de hur varje uns av kritik, varje debattartikel som skrivs, varje inlägg på Facebook som görs och varje handling som kritiserar dessa system är ett hot mot den västerländska civilisationen då kritiken riskerar att rasera all den information som människor samlat under hundratals år.

Konservativa missar dock en viktig del av den spontana ordningen – den fria marknaden av idéer. Det vill säga att vi människor tar ställning för en viss form av idéer och värderingssystem, att de genom debatt och kritik bryts mot varandra och till slut när den mänskliga rationaliteten tagit ut sin rätt är det den bästa iden som är kvar. Det är just såhär den spontana ordningen fungerar. Vi människor har genom århundradena ständigt kritiserat de gamla ordningarna. Vi har debatterat, vi har kritiserat och våra idéer och och värderingssystem har gradvis genom denna process blivit bättre och bättre. Det var kritik mot den katolska kyrkan som gjorde att dess religiösa förtryck inte längre hämmade Europas befolkning. Det var kritik mot det gamla lagstyret som ledde fram till iden om individens suveränitet och rättigheter och det är kritik mot dagens institutioner och system som kommer föra dagens samhälle framåt.

När konservativa idag försvarar de gamla ordningarna med argumentet att de utvecklas genom den spontana ordningen bortser de från hela denna process bortser de från den fria marknaden av idéer. De motsätter sig en av de mest fundamentala komponenter till varför den spontana ordningen fungerar över huvud taget och motsätter sig hela fundamentet för sin egen ideologi.

One Reply to “Henrik Dalgard: Det är dags att konservativa slutar referera till Hayek”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *