Hans Rosling – Hur jag lärde mig att förstå världen

Hans Rosling – Hur jag lärde mig att förstå världen

Jag tror att vi i Sverige knappt har någon förståelse för hur stor professorn Hans Rosling blev. En del har sett honom hålla ett eller annat Ted Talk eller kommer ihåg intervjun med den där danska journalisten. Faktum är att Hans Rosling var världskänd. Han åt middagar med paret Gates, blev inbjuden till världens största företag och var känd hos de flesta regeringar runt om i världen. Han var en människa som hjälpte oss att förstå världen. I sina memoarer beskriver en av världens största folkbildare hur just han lärde sig att förstå världen.

Roslings grundläggande tes är att kunskap och förståelse uppstår i interaktionen mellan människor, inte genom att läsa media och gå i skolan. Under sin uppväxt fick Rosling lära sig att det överlägsna väst låg framkant i varje mätbar parameter. Den världsbilden kom från lärare, familj och vänner. Det var dock en världsbild som skulle krossas när Rosling studerade till läkare på ett universitetssjukhus i Indien. Han beskriver hur han som kaxig läkarstudenten från Sverige kom ner till Indien med inställningen om att vara överlägsen kunskapsmässigt och hur det skulle vara bra om han kunde lära indierna ett och annat om medicin. Från dag ett insåg dock Rosling att de indiska studenterna visste mer, läste dubbelt tjocka böcker som han och att de låg långt före de svenska studenternas kunskapsnivå.

Boken fortsätter på samma spår. Rosling beskriver hur han genom interaktioner och erfarenheter i allt ifrån jobbet som läkare i Mocambique till fina middagar med paret Gates fick insikter om hur världen fungerade. Den insikt som chockade Rosling mest var hur lite människor på ledande positioner faktiskt visste om tillståndet i världen.  Rosling  blev känd när han bad sina läkarstudenter svara på korta grundläggande frågor kring tillståndet i världen. Det var frågor om hur stor andel flickor i världen som gick i skolan, hur många barn som hade tillgång till vaccin och hur fattigdomsutvecklingen sett ut under de senaste 30 åren. Resultaten från läkarstudenterna var pinsamt dåliga. Rosling fortsatte att under sina föreläsningar ställa samma frågor till olika grupper. Istället för unga läkarstudenter ställde han frågorna till världens ledande journalister och politiker och förväntade sig ett mycket bättre resultat. Det visade sig dock att människorna på dessa ledande positioner inte hade mycket bättre kunskap om världens tillstånd än Roslings första åriga läkarstudenter.  Att förändra detta blev Roslings kall. Han Grundade tillsammans med sina barn Gapminder och samarbetade med Google för att bilda världens befolkning och hur världen faktiskt såg ut.

Det finns otroligt många punkter som man kan berömma Rosling på. Det viktigaste är dock hans ständiga jakt på sanningen och bildande. Om stora världsproblem som extrem fattigdom och klimatförändringarna ska lösas måste objektiva fakta och rationellt tänkande alltid vara utgångspunkten. Lösningen på spridningen av Ebola var exempelvis inte att människor bad till övernaturliga väsen eller hoppades att medmänsklighet och globalsolidaritet skulle lösa problemet. Det var människor som såg till kalla hårda fakta och som förde rationella diskussioner som kom med lösningen. Och så kommer det alltid att vara. Oavsett om man talar om klimatförändringar, flyktingkriser eller global fattigdom så kommer lösningen på problem alltid att bestå i fakta och objektivt tänkare.

Rosling var just en sådan person som hjälpte världens ledande människor att förstå världen och genom det hjälpa han också ledande människor att lösa världens stora problem. Hans memoarer ger först och främst läsaren insikter i hur man ska se på världen. I andra hand får läsaren inblick i en av världens största folkbildare i modern tids liv. Det är med andra ord en bok som måste läsas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *