Emelie Taimi: Den svenska skolans begränsning stavas: jantelagen

Emelie Taimi: Den svenska skolans begränsning stavas: jantelagen

Dagens debatt om den svenska skolan tenderar att endast fokusera på de elever som pendlar mellan icke godkänd till godkänd. Vilket är ett stort problem, men det som utelämnas är vad skolan egentligen ska handla om. Det ska vara en plats där man behandla alla med respekt, där man utvecklas och lär sig tro på sig själv och sina drömmar. Det ska inte handla om mobbning, ångest och fallande betyg. Den svenska skolan får inte vara en plats man drömmer sig bort ifrån, det måste vara en plats man drömmer sig till.  Skolan bör vara för alla och jag önskar verkligen att den var det, men just nu är det endast ett par fina ord som politiker använder sig av i debatten.

En lyckad skolgång kan inte stå och falla med välutbildade föräldrar som kan hjälpa dig med läxorna eller  att man har råd att anlita läxhjälp. Lärarna behöver få tid att vara lärare för att hinna med alla de elever och deras behov när det kommer till kunskapsmässig utveckling. Detta uppnås inte genom stora klasser och ökade administrativa uppgifter för lärarna. Yrket behöver återfå sin forna status genom tydliga karriärmöjligheter och mer tid i klassrummet, att vara lärare handlar om att lära ut och förmedla kunskaper, inte om att agera administrativ arbetare efter fem års högskolestudier.

En annan viktig byggsten i skolsystemet är betyg. Betyg är något som är helt nödvändigt för att både fånga upp elever som hamnar efter och de elever som strävar efter mer. Det handlar inte om att sätta press på eleven, det handlar om att tydligt kunna följa elevens utveckling. Ett betyg skapar en tydlig bild på när man inte uppfyller de krav som ställs i skolan,vilket oavsett betyg eller inte är den centrala delen i skolan. Betygen underlättar processen både för elever och lärare.  Det visar också tydligare vart eleven behöver fokusera om man vill nå högre, betydligt tydligare än med omdömen eller lärarens goda ord. Vilket skapar bättre möjligheter för senare skeden i livet till exempel vid antagning till gymnasiet eller högskolestudier.

Allt detta behövs för att Sverige ska kunna vara det konkurrenskraftiga land som vi drömmer om. Det måste bli ordning och reda, tydlig struktur och en kravbild som utvecklar. Ambitioner ska blomstra inte vissna, för att den svenska skolan ska vara räkna med precis som Sverige i framtiden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *