Dags att borgerligheten börjar kritisera Public Service på riktigt

Dags att borgerligheten börjar kritisera Public Service på riktigt

De senaste åren har olika parter och representanter från borgerligheten varit pigga på att kritisera public service. Argument om vänstervridning rapportering och mycket annat har slungats mot den gamla svenska institutionen. Det stora problemet är dock inte den påstådda vänstervridna rapporteringen utan att staten tillåts bedriva omfattande medieverksamhet från första början. Det är dags att borgerligheten ser den verkliga kärnan i problemet med public service och verkar för ett avskaffande av institutionen. 

Vi inom borgerligheten talar oss gärna varma om fördelarna med den fria marknaden – om hur mänsklig skaparkraft och konkurrens leder till att de bästa tänkbara alternativen växer fram för marknadens konsumenter. Vi talar också gärna om de skadliga med statliga företag – om hur sådana snedvrider konkurrensen på marknader och kväver mänsklig kreativitet.  Dessa nationalekonomiska faktum går också att applicera på mediemarknaden. Problemet med public service är att det statliga monopolet konkurrerar direkt med aktörer på den fria mediemarknaden. Som enskild aktör är det därmed svårt bedriva verksamhet inom public service verksamhetsområde då det är näst intill omöjligt att konkurrera med statliga företag som backas upp av svenska medborgares skattepengar. Det leder till att public service själva existens kväver entreprenörskap inom mediemarknaden och förhindrar nya aktörer från att växa fram och bedriva kvalitativ journalistik.

Public service är inte enbart ett hot mot entreprenörskap inom mediabranschen utan själva existensen av en stort statlig media aktör som säger sig bedriva obunden journalistik medför sig också en rad olika risker. I somras spred Italiens motsvarighet till public service falska nyheter om Sverige där det bland annat påstods att Sverige hade över 60 ”no go-zoner” där sharialagar gällde. Händelsen för med sig en mycket viktig lärdom. Runt om i världen idag är statlig kontrollerad media något som används som ett propagandaverktyg för att gynna styrande partier. Idag i Sverige är detta något som ter sig oerhört främmande. Vi har trots allt ett statligt mediabolag som fungerar  relativt väl och har högt förtroende. Något vi dock måste inse är att själva existensen av public service för med sig en stor risk. Eftersom bolaget får sitt uppdrag från regeringen risker det alltid att falla i fel händer och användas till omoraliska syften.

Kvävandet av entreprenörskap och skaparkraft inom mediabranschen och att statlig kontrollerad media alltid medför sig stora risker är bara några public services många nackdelar. Det är på tiden att borgerligheten slutar gnälla om vänstervridning och börjar kritisera public service på riktigt – det är helt enkelt dags att verka för dess avskaffande.

Henrik Dalgard: Vice distriktsordförande MUF Östergötland

Karl Sahlén: Ordförande Linköpings fria moderata studentförening

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *