Kategori: Krönikor

En krönika är en typ av argumenterande text som är mer personlig än en debattartikel som är mer reflekterande och som kan behandla ämnen på ett mer övergripande sätt.

Om du vill skicka in en krönika får du gärna kontakta oss!