Kategori: Essäer

Essäer är texter som oftast är lite längre och reder ut en större fråga. Till skillnad från en debattartikel behöver en essä inte inehålla några argument eller politiska förslag utan kan exempelvis vara en redogörelse för ett visst ämne.

Om du vill skicka in en essä får du gärna kontakta oss!